Școala de filosofie

Despre

Noua Acropolă este o organizație internațională care propune un ideal de valori permanente pentru evoluția individuală și colectivă, prin domeniile sale de acțiune în filozofie, cultură și voluntariat.
Cine suntem noi?
New Acropolis este o Organizație Internațională care promovează un ideal de valori atemporale pentru a contribui la dezvoltarea individuală și colectivă, activând în domeniile Filosofie, Cultură și Voluntariat. A fost fondată în 1957 la Buenos Aires (Argentina) de către istoricul și filosoful Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930-1991). În momentul de faţă, Noua Acropolă are filiale în peste șaptezeci de ţări, pe cinci continente.
Care este site-ul Organizației Internaționale New Acropolis?
Site-ul Organizației Internaționale New Acropolis, unde puteți vedea activitățile noastre de la nivel internațional este: https://www.acropolis.org/en/
Care este abrevierea numelui Organizației New Acropolis?
La nivel internațional: International Organization New Acropolis poartă abrevierea I.O.N.A.
În Republica Moldova New Acropolis este înregistrată la Ministerul de Justiție cu denumirea ”Asociația Obștească Organizația Noua Acropolă în Republică Moldova” și poartă abrevierea A.O. O.N.A.M. (Asociația Obștească New Acropolis în Moldova).
Ce simbolizează numele organizației New Acropolis?
În Grecia antică, „Acropole” desemna partea cea mai înaltă a oraşului. Era locul în care lumea formelor concrete se unea armonios cu lumea invizibilă a ideilor.

Acropola reprezintă un loc simbolic pentru imaginaţia noastră, care ne sugerează ascensiunea spre punctul cel mai înalt din noi înşine.

Considerăm că lumea de azi are nevoie de noi „Acropole”, realizate nu din piatră, ci din fiinţe umane, „Acropole” ridicate în inima oraşelor noastre, în cadrul cărora oamenii să dezvolte o viaţă interioară elevată, restabilind legături profunde cu ceilalţi şi cu natura.

Astăzi, Asociaţia Culturală Noua Acropolă este prezentă în peste cincizeci de ţări, reunind mai mult de 15.000 de voluntari, precum şi sute de mii de simpatizanţi, care se exprimă în peste cincisprezece limbi şi reprezintă o gamă largă de confesiuni, origini etnice şi moşteniri culturale, ceea ce constituie un admirabil exemplu de convieţuire şi înţelegere.
Care sunt Principiile Organizației New Acropolis?
Cunoaștere:

Încurajarea dragostei de înțelepciune prin studiul comparat al filosofiilor, religiilor, științelor și artelor, pentru a promova cunoașterea ființei umane, a legilor Naturii și a Universului.

Dragostea pentru adevăr și cunoaștere pornește din aspirația legitimă de a-și dezvolta propriul discernământ și înțelegere a lumii și a sinelui. Înțelegem filosofia ca pe o axă care conectează diferitele fațete și unghiuri ale cunoașterii umane.

Filosofia poate reuni sursele trecutului și prezentului în acea viziune globală, largă și integratoare, astfel încât să devină o forță reală a progresului, care caută nu doar să exploreze căile vieții, ci să pătrundă adânc în scopurile sale ultime și încearcă să combine toate aspectele cunoștințelor și experienței.
Fraternitatea:

Promovarea unui Ideal de fraternitate internațională, bazat pe respectul pentru demnitatea umană, dincolo de diferențele rasiale, sexuale, culturale, religioase, sociale sau de altă natură.

Considerăm important să se promoveze respectul pentru diferite identități și tradiții și, în același timp, să se întărească unitatea dincolo de diferențe, să se armonizeze oamenii, ideile și sentimentele într-o conviețuire îmbogățită și deschisă.

Forța acestui ideal de fraternitate constă mai mult în ceea ce ne unește decât în ​​ceea ce ne separă. Se bazează ferm pe o recunoaștere a valorilor universale, care respectând diversitatea, transcend practicile și obiceiurile locale, și se reunesc într-un set de principii etice comune care sunt inerente demnității fiecărei ființe umane.

Acest ideal promovează respectul și drepturilor omului, precum și recunoașterea anumitor principii ale eticii universale.
Dezvoltare:

Dezvoltarea a tot ce este mai bun din potențialul uman, prin promovarea realizării ființei umane ca individ și a integrării sale ca parte activă și conștientă a societății și a naturii, pentru a îmbunătăți lumea.

Munca noastră are ca rezultat indivizi mai buni, care aduc durabilitate dezvoltării sociale. Ființa umană are încă un potențial latent enorm. A o cunoaște și a o dezvolta este unul dintre pilonii fundamentali ai vieții însăși și oferă o sursă de satisfacție de durată.

Realizarea armoniei între gândire, simțire și acțiune este un scop pentru fiecare ființă umană. O dezvoltare echilibrată și integrală a propriei persoane și actualizarea celor mai bune calități și valori ale naturii noastre umane sunt probabil singura garanție a îndreptării către o lume mai bună.
Ce programe de cursuri are New Acropolis și cum poți participa?
Poți participa la oricare dintre programele noastre internaţionale desfăşurat în oraşul tău.

Trebuie doar să cauţi sediul Noii Acropole care este cel mai aproape de tine şi să te înscrii ca voluntar.

Poţi, de asemenea, participa cu idei, sugestii şi donaţii prin accesarea secţiunii „Contactează-ne”.

Pentru a afla locațiile noastre din toate țările unde noi activăm accesați linkul: https://www.acropolis.org/en/where-are-we. Sau trimiteți datele voastre de contact, pe adresa de e-mail a sediului nostru din țara în care locuiți.

Programe Internaţionale de Filosofie Practică

 • Şcoala Internaţională de Filosofie. O modalitate de a învăţa despre marile şcoli de gândire şi aplicaţiile lor practice în realitatea actuală. În toate ţările în care este prezentă, Noua Acropolă susţine cursuri care se  adresează unui public foarte variat şi la care participă, în prezent, mai mult de 3.500 de persoane în întreaga lume. Acest program include, de asemenea, cursuri regionale de formare pentru profesori acreditaţi, garantându-se astfel un standard de calitate în procesul de predare a programelor noastre educaţionale. În acest an, cursurile regionale de formare s-au desfăşurat cu mare succes şi au avut loc în patru zone ale lumii: Europa de Vest, Europa de Est, America de Sud şi America Centrală.
 • Promovarea „Zilei Internaţionale a Filosofiei”. Cu această ocazie, OINA promovează activ ideea că filosofia este accesibilă tuturor, fiind de fapt o atitudine în faţa vieţii, o artă de a trăi. Acest eveniment, sărbătorit în toată lumea în luna noiembrie a fiecărui an, a avut un public de peste două milioane de persoane, cu care s-a intrat în contact prin intermediul mesajelor mass-media şi a acţiunilor publice.

 

Programe Culturale Internaţionale

 • Programul internaţional de promovare a culturii. Noua Acropolă organizează cursuri, seminarii şi prelegeri, analizând şi promovând diferite aspecte ale culturii din ţara în care îşi desfăşoară activitatea.
 • Programul internaţional de promovare a lecturii. Noua Acropolă susţine şi cultivă dragostea pentru lectură prin cele 378 de librării publice din toată lumea, conduse de către voluntarii săi. Avem un fond de peste 600.000 de cărţi şi o bibliotecă virtuală extrem de valoroasă.
 • Programul internaţional de cercetare filosofică. În fiecare an, la propunerea Consiliului de conducere al OINA, echipe de cercetători culturali şi filosofi scriu lucrări monografice pe o temă dată. În anul 2010, tema a fost legată de biografiile marilor filosofi şi oameni de cultură, reprezentativi pentru diferite societăţi din întreaga lume. Aceste lucrări de cercetare sunt rezumate şi publicate an de an.
 • Institutul Internaţional de Ştiinţe Umaniste „Hermes”. Acest institut desfăşoară proiecte de cercetare privind modul în care filosofia s-a transmis cu ajutorul istoriei şi al geografiei şi analizează patrimoniul simbolic al diferitelor culturi. De asemenea, organizează călătorii de studiu şi excursii de cercetare.
 • Institutul Internaţional de Muzică şi Arte Dramatice „Tristan”. Promovează toate tipurile de activităţi artistice şi desfăşoară activităţi de cercetare cu privire la efectele lor pozitive în dezvoltarea şi evoluţia fiinţei umane.
 • Institutul de Arte Marţiale Filosofice „Bodhidharma”. Disciplina artelor marţiale pune la dispoziţie mijloace valide pentru depăşirea violenţei care afectează societăţile noastre.
 • Promovarea instituţiilor educaţionale. Un exemplu în acest sens este Şcoala „Giordano Bruno” (Colegiul Giordano Bruno) în Peru.
 • Cursuri, întâlniri de lucru, prelegeri şi conferinţe care abordează o gamă largă de subiecte, reflectând dimensiunile orizontului de gândire al Noii Acropole, precum şi eforturile sale de a răspunde nevoilor cât mai multor tipuri umane.
 • Promovarea dialogului intercultural. Oferim un cadru în care oamenii pot să schimbe puncte de vedere, cu scopul de a facilita o convieţuire armonioasă şi de a identifica soluţii pentru probleme comune.
 • Promovarea ştiinţelor umaniste în programele educaţionale. Colaborăm cu instituţii de învăţământ, participând la iniţiativele lor de formare a unui cetăţean activ şi responsabil.
 • Programe de formare etică în educaţie. Acestea ajută la depăşirea confuziei mentale şi consolidează abilitatea de a face faţă situaţiilor şi provocărilor complexe cu care ne confruntăm.
 • Programe de cercetare a rădăcinilor culturale şi a tradiţiilor. Colaborăm la menţinerea vie a moştenirii culturale a fiecărui loc, a tradiţiilor sale populare şi a propriei sale identităţi.
 • Programul Alexandria. Scopul acestui proiect este de a facilita accesul la lucrările remarcabile ale gândirii umane prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei.
 • Evenimente artistice: teatru, muzică, poezie, pictură, arte şi meşteşuguri, dans popular, fotografie şi altele, în colaborare cu Institutul Tristan.
 • Evenimente literare, concursuri muzicale. Promovarea participării tinerilor la manifestări artistice şi utilizarea artei pentru trezirea valorilor latente din fiecare.
 • Vizite culturale. O invitaţie de a lua contact direct cu locuri conectate la memoria popoarelor şi a civilizaţiilor, de a învăţa să apreciem patrimoniul cultural al umanităţii.

 

Programe Internaţionale de Voluntariat

 • Conferinţa internaţională având tema: Filosofie, Cultură şi Voluntariat. Acest eveniment internaţional se concentrează pe schimbul de bune practici şi experienţe în implementarea tuturor programelor bazate pe ideea de voluntariat. La conferinţă participă reprezentanţii tuturor ţărilor în care OINA este prezentă şi se planifică viitoarele acţiuni de voluntariat.
 • Programul internaţional „Valorile în acţiune”. Credem că este necesară o abordare practică în procesul de predare a valorilor. Din acest motiv, organizăm o mare varietate de proiecte de voluntariat în sfera activităţilor sociale, a educaţiei şi a ecologiei, încurajând voluntarii noştri să dezvolte un simţ de responsabilitate civică faţă de mediul în care trăiesc.
Ce parteneriate și colaborări are New Acropolis la nivel internațional?

Noua Acropole prezintă recomandări Consiliului Permanent al Organizației Statelor Americane (OEA) În decembrie 2011, Organizația Internațională New Acopolis (IONA), care are o prezență în douăzeci din cele treizeci și cinci de țări membre ale Organizației Statelor Americane (OEA) și este înregistrată la OEA din Chile ca Organizație a Societății Civile, a prezentat Consiliului Permanent al OEA recomandările sale pentru consolidarea unei Culturi Democratice în Americi, în contextul celei de-a zecea aniversări a Cartei Democratice Interamericane.

În baza articolelor 26 și 27 din acel instrument internațional, IONA a recomandat promovarea politicilor culturale durabile, subliniind următoarele recomandări:

 • Să promoveze valorile și practicile democratice pentru a pregăti cetățenii să trăiască împreună armonios.
 • Să dezvolte programe de promovare a dialogului, a coexistenței armonioase și a altor valori democratice fundamentale pentru a consolida alianțele cu instituțiile Societății Civile.
 • Să promoveze sustenabilitatea financiară în implementarea programelor culturale și educaționale pe termen lung.

„Credem că creșterea nivelului de neînțelegere între cetățeni și specialiști necesită o schimbare de paradigme”, a spus Eva Rodriguez, reprezentantul IONA la OEA; „Adevărata cultură nu este doar o altă specialitate, ci cimentul care poate uni specialiștii cu publicul larg, depășind astfel indiferența, neînțelegerile și indignarea dintre cetățeni”.

New Acropolis colaborează cu UNICEF

New Acropolis și Comitetul local UNICEF din Pescara, Italia, au colaborat la organizarea proiectului „Walk for Solidarity” care a implicat peste 500 de persoane. În Pescara, New Acropolis sprijină, de asemenea, campania UNICEF „ Adopt a Doll” în fiecare an, care strânge fonduri pentru copiii din lumea a treia.

Care este structura New Acropolis și cum funcționează?
Noua Acropolă reuneşte într-o Organizaţie Internaţională (O.I.N.A.), cu sediul principal la Bruxelles, asociaţiile din diverse ţări, care aderă la Carta Constitutivă şi la principiile sale de acţiune.

Noua Acropolă este o organizaţie non-profit internaţională recunoscută astfel prin Decretul Regal nr. 3/12-941/S din data de 12 februarie 1990, în conformitate cu legea 25/10/19 a Regatului Belgiei. Este înregistrată în Registrul Internaţional al Asociaţiilor (vezi Monitorul nr. 48 din 9 martie 1990, pagina 4489).

Structura asociativă a Noii Acropole respectă diversitatea, autonomia şi iniţiativa fiecăreia dintre asociaţiile sale membre.

Structura sa funcţională îi permite să acţioneze independent de orice interese politice, religioase sau financiare. Fiecare asociaţie membră este răspunzătoare în faţa autorităţilor propriei ţări şi respectă reglementările internaţionale privind asociaţiile.

Conform Constituţiei proprii, Consiliul de Conducere al Asociaţiei Internaţionale este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărei asociaţii membre. Din rândul celor mai calificaţi membrii ai Consiliului de Conducere sunt aleşi membrii Consiliului Executiv Internaţional, responsabil de coordonarea şi implementarea rezoluţiilor adoptate la fiecare reuniune anuală a Adunării.

Începând cu anul 2020, preşedinţia Organizaţiei Internaţionale este deţinută de către Carlos Adelantado Puchal. În momentul actual, organizaţia este prezentă în peste 70 de ţări din lume.
Cine este fondatorul New Acropolis?
Fondatorul New Acropolis este JORGE ANGEL LIVRAGA.

Profesorul Livraga, de naţionalitate italiană, s-a născut la Buenos Aires în 1930. A urmat studii de medicină, istoria artei şi filosofie la universitatea din oraşul său natal. S-a stins din viaţă la Madrid, în 1991.

 După cum l-a definit chiar domnia sa în anii 50, proiectul profesorului Livraga consta în crearea unei şcoli de filosofie în manieră clasică în care să se predea învăţături despre diferitele tradiţii spirituale şi filosofice ale umanităţii, regenerându-se astfel idealul clasic al filosofiei ca instrument util pentru o existenţă umană mai deplină.

 De-a lungul întregii sale vieţi, profesorul Livraga s-a dedicat promovării fraternităţii între toţi oamenii şi între naţiuni, combaterii suferinţelor materiale şi morale ale contemporanilor săi şi apărării libertăţii de conştiinţă şi de exprimare acolo unde aceste valori erau ameninţate.

 Operele publicate de domnia sa sunt diverse: studii despre culturile şi civilizaţiile antice, beletristică, eseuri filosofice şi reflecţii despre lumea actuală, precum şi numeroase articole.

 Printre alte distincţii, a primit recunoaşteri oficiale ale activităţii sale prin decernarea Crucii Parisului în Arte, Ştiinţe şi Litere în 1976 şi prin acordarea calităţii de membru al Academiei Burckhardt. În 1951 a fost laureat cu Premiul I naţional de poezie în Argentina.

 Jorge Angel Livraga şi-a dedicat viaţa slujirii idealului umanist care inspiră şi însufleţeşte în continuare Asociaţia Culturală Noua Acropolă, iar înainte de moarte şi-a donat toate bunurile instituţiei fondate de domnia sa: casa natală şi colecţia personală de obiecte artistice au fost transformate în muzeu.

 Operele sale

 Operele profesorului Livraga au un pronunţat caracter pedagogic şi exprimă intenţia autorului de a face să ajungă filosofia şi cunoaşterea la toate tipurile de public. Din acest motiv, bună parte din creaţia sa intelectuală a fost compilată sub forma culegerilor de cursuri şi conferinţe pe teme diverse, dar păstrând întotdeauna un fir unificator: dorinţa de a trezi conştiinţa individuală în fiecare fiinţă umană...

 Opere:

 • Lotuşi, 1952 (Premiul naţional de poezie în Argentina)
 • Ankor Discipolul, Madrid, Editura Cunillera, 1972
 • Alchimistul: dincolo de imaginea lui Giordano Bruno, Madrid, Editura Cunillera, 1974, ISBN 84-230-0041-9
 • Fundamentele idealului acropolitan, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1982
 • Teatrul misteric în Grecia. Partea I: Tragedia, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1987, ISBN 84-85982-28-2
 • Miturile secolului XX, 1982
 • Möassy, câinele, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1990
 • Teba, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1990, ISBN 84-85982-26-6
 • Spiritele elementale ale Naturii, Barcelona, Editura Noua Acropolă Spania, 1995, ISBN 84-85982-19-3
 • Idealul politic

 Culegeri

 • Magie, religie şi ştiinţă pentru mileniul trei (conferinţe, volumele I-IV), Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1982
 • Scrisori către Delia şi Fernando, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1981, ISBN 84-300-4075-7
 • Pericolele rasismului, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1997 (alături de alţi autori)

Cugetări, Madrid, Editura Noua Acropolă Spania, 1982, ISBN 84-85982-02-9

Cine este Președinte de Onoare?
Președinte de Onoare este DELIA STEINBERG GUZMÁN.

 S-a născut la Buenos Aires (Argentina) în 1943. În anul 1974 s-a mutat în Spania şi, un an mai târziu, a obţinut cetăţenia spaniolă.

 Studii şi diplome

  Şi-a început studiile muzicale în copilărie, la 17 ani absolvind Conservatorul Naţional de Muzică din Buenos Aires cu titlul de Profesoară de pian şi compoziţie.

  Timp de mai mulţi ani, a urmat studii de perfecţionare cu pianista argentiniană Flora Nudelman şi, ulterior, cu maestrul rus Hubert Brandenburg.

  Este licenţiată în filosofie la Universitatea din Buenos Aires.

  Interesul său pentru cultură şi educaţie ca instrument de dezvoltare personală a îndemnat-o să studieze şi alte discipline, urmând cursuri de specializare în arheologie, istorie, istoria muzicii, medicină bioenergetică şi alte terapii naturale.

 Activităţi muzicale

  La vârsta de 10 ani, a susţinut primul concert în public şi, de atunci, a fost invitată adesea să susţină recitaluri de pian organizate de diverse instituţii şi organizaţii, printre care Asociaţia Tinerilor Creştini, Tinerii Concertişti Argentinieni, Ateneul de Cultură Artistică, Noile Valori Muzicale, Asociaţia Harmonicus, Subsecretariatul de Cultură al Ministerului Educaţiei Republicii Argentina, Promoţii Muzicale şi altele, atât publice, cât şi private.

  A susţinut numeroase concerte în săli ale instituţiilor muzicale, precum şi în cadrul unor emisiuni de radio şi televiziune din Argentina şi din alte ţări americane, primind recenzii excelente în întreaga presă.

  Unele concerte au fost transmise, de asemenea, şi în cadrul emisiunilor de radio şi televiziune.

  Pe lângă Argentina, a concertat şi în alte ţări din America, primind totodată critici excelente în presă.

  Cu ocazia celei de-a 30-a comemorări a morţii lui Maurice Ravel, a participat alături de alţi artişti şi jurnalişti la concertul omagial organizat de Centrul Argentinian al Inginerilor în memoria muzicianului dispărut, în data de 7 iulie 1967.

  Pentru a promova studiile muzicale la nivel internaţional, a fondat în 1988 Institutul de Muzică Tristan, în cadrul căruia susţine cursuri de pian. În prezent, Institutul Tristan are centre în Spania, Brazilia, Franţa, Israel şi Germania, unde desfăşoară importante activităţi de cercetare.

  Începând din acelaşi an, susţine cursuri de perfecţionare muzicală în Spania, printre care se remarcă cele dedicate operei lui J. S. Bach, W. A. Mozart, R. Wagner, F. Chopin şi R. Schumann.

  Pentru a promova noile valori din muzică, a instituit în 1975 Concursul Internaţional de Pian care îi poartă numele, contribuind la desfăşurarea lui ca membră a juriului şi impulsionând astfel cariera artistică a tinerilor muzicieni profesionişti. Concursul Internaţional de Pian Delia Steinberg se organizează anual la Madrid (Spania) şi este deschis tinerilor pianişti din întreaga lume.

 Activitate pedagogică şi cercetare

  În 1966 a început să frecventeze cursurile şcolii de filosofie a Organizaţiei Internaţionale Noua Acropolă, sub îndrumarea fondatorului acestei instituţii, profesorul Jorge Angel Livraga. Ulterior, a devenit cadru didactic în aceeaşi instituţie, susţinând cursuri de istoria filosofiei, filosofie morală, simbolism, istoria religiilor, filosofia Orientului, psihologie, estetică metafizică, oratorie şi toate celelalte discipline incluse în programa de studii a Noii Acropole, redactând şi manuale de orientare pedagogică pentru materiile respective.

  În acelaşi timp, şi-a extins activitatea pedagogică şi prin predarea unor cursuri de formare destinate altor profesori şi educatori din Noua Acropolă.

  A susţinut cursuri, conferinţe şi seminarii în diferite ţări din Europa, America şi Asia pe teme precum „Civilizaţiile antice şi punctele lor comune”„Suferinţa şi cauzele ei”„Tradiţii esoterice despre originea omului şi a universului”, „Cheile astrologiei”, „Filosofie pentru viaţă”, „Anxietatea juvenilă”, „Astrologie şi psihologie”„Egiptul: gândire, viaţă şi religie”, „Drumul iniţiatic de la Santiago”, „Moştenirea templierilor”, „Frumuseţea metafizică a femeii”„Tradiţie şi timp”„Muzicoterapia”„Cromoterapia” şi altele.

  Începând cu anul 1977, a promovat 25 de ediţii ale Concursului Literar de Basme, contribuind la desfăşurarea lui ca membru al juriului, alături de figuri importante ale lumii literare.

  Din 1972 până în 1991 a condus Noua Acropolă din Spania, extinzând activitatea culturală a instituţiei în peste 30 de oraşe din ţară.

  În decursul acestei perioade, a promovat activităţi educative şi de cercetare în diverse domenii:

  Pentru copii şi adolescenţi: tabere, excursii, ateliere de poveşti, cursuri de introducere în filosofie ca instrument educativ etc.

  Cabinete de medicină şi terapii integrale, cu programe de formare continuă şi cercetare pentru medici, tehnicieni sanitari, terapeuţi etc., cu ateliere susţinute de profesionişti prestigioşi în domeniul acupuncturii, terapiei laser, homeopatiei, magnetoterapiei, bioenergiei etc.

  Acţiuni sociale: cursuri şi ateliere de formare în domeniul voluntariatului, cu participare activă în programe de ecologie, asistenţă socială, ajutor în accidente şi calamităţi, adăposturi pentru animale etc., în colaborare cu autorităţile competente.

  Toate activităţile menţionate anterior au fost organizate atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

  Din 1975 până în 1991, a avut şi responsabilitatea de coordonator al activităţilor Noii Acropole din Europa. În 1991, după moartea fondatorului instituţiei, profesorul Jorge Angel Livraga, a fost aleasă Director internaţional al organizaţiei, asumându-şi gestiunea şi coordonarea activităţilor culturale şi educative ale Noii Acropole la nivel internaţional.

 Publicaţii

  A publicat numeroase articole în reviste şi alte periodice, abordând teme din domeniul filosofiei, muzicii, istoriei şi culturii în general.

  Ca directoare şi fondatoare (în 1972) a revistei Caiete de cultură din Spania, publică numeroase articole şi serii tematice precumÎntre noiLa sfârşitul zileiCeva de povestitSă ne întrebăm, dedicate promovării filosofiei ca disciplină aplicată în viaţa cotidiană.

  Din anul 2000, conduce şi revista Sfinxul, publicaţie de largă difuzare în Spania şi în multe ţări din America Latină.

 Cărţi şi manuale publicate

  A scris peste 30 de cărţi şi manuale din tematica filosofiei practice, psihologiei, civilizaţiilor antice, astrologiei, etc. Remarcăm, printre ele:

 • Jocurile Mayei (Madrid, prima ediţie în 1980, a doua ediţie în 1982)
 • Azi am văzut (Madrid)
 • Mi s-a spus că... (Madrid, prima ediţie în 1984)
 • Eroul cotidian (Madrid, prima ediţie în 1996, a doua ediţie în 2002)
 • Iubirea platonică şi dragostea fizică (Lima, 1998)
 • De ce să credem în reîncarnare? (Lima, 1999)
 • Motive pentru a privi viaţa cu optimism (Lima, 1999)
 • Arta de a şti să alegi (Lima, 2002)
 • Frumuseţea metafizică a femeii (Lima, 2002)
 • Sufletul femeii (Madrid, 2002)
 • Libertate şi inexorabilitate (Madrid, 2002)
 • Caracterul conform aştrilor (Madrid, 2002)
 • Esoterismul practic (Madrid, 2002)
 • Viaţa de după moarte (Madrid, 2002)
 • Filosofie pentru viaţă (Madrid, 2005)
 • Ce să facem cu inima şi cu mintea? (Madrid, 2005)
 • Oare sunt în mod autentic liber? (Lima, 2005)
 • Cugetări (Lima, 2007)

 

Toate acestea au fost publicate în spaniolă şi traduse în franceză, engleză, germană, turcă, rusă, cehă, portugheză, greacă şi în alte limbi.

  Din 1995, coordonează publicarea unui anuar de activităţi al Noii Acropole, care reuneşte sinteze ale acţiunii acestei instituţii în cele 48 de ţări în care s-au deschis centre, ilustrând acţiunea directă şi implicarea organizaţiei în societate, în domeniul culturii, ecologiei, muzicii, medicinii, artelor marţiale şi problemelor sociale. Rolul anuarului este de a releva spiritul de unitate în diversitate care animă toate aceste acţiuni, pentru a căror însufleţire şi îndeplinire lucrează doamna Guzmán de peste 40 de ani.

  Anuarul de activităţi este publicat în spaniolă şi engleză şi se distribuie în întreaga lume, atât la nivel privat, cât şi instituţional.

 Recunoaştere

  Pentru activitatea domniei sale în calitate de director al Noii Acropole, a primit în 1980 Medalia de argint în arte, ştiinţe şi litere din partea Societăţii Academice pentru Educaţie şi Încurajare, patronată de Academia Franceză.

 Mesajul președintelui de onoare

  ”Nu putem să nu menţionăm criza economică ce a afectat în diverse moduri atât de multe persoane din lume.

  Pe de o parte, am descoperit, drept consecinţă a modelului socio-economic adoptat în ultimele decenii, că ciclurile progresului material ne afectează vieţile mai profund decât ne-am fi imaginat sau dorit.

  Pe de altă parte, criza ne-a oferit o ocazie potrivită pentru a descoperi că fiinţele umane au alte valori, pe care se pot sprijini în momentele dificile. Filosofia înţeleasă ca stil de viaţă ne-a ajutat să ne reamintim de întrebările atemporale şi să revenim asupra răspunsurilor valabile, pe care trecerea timpului nu le-a deposedat deloc de relevanţă, ci dimpotrivă.

  Astăzi, ca întotdeauna, rămâne la fel de importantă întrebarea cine suntem, de ce existăm, ce rol avem în istoria care se ţese zi de zi.

  Ar fi mult prea trist să considerăm că unicul nostru scop este să supravieţuim acceptabil sau să facem efortul de a supravieţui la un nivel cât mai confortabil, urmărind posesiuni nu întotdeauna posibil de dobândit.

  Nu contestăm importanţa bunurilor materiale indispensabile. Însă există atât de multe persoane care deţin mai mult decât se poate imagina şi totuşi nu au reuşit să depăşească suferinţa sau nefericirea.

  Pe de altă parte, există şi oameni care dispun doar de strictul necesar, ba poate chiar mai puţin, şi îşi cuceresc totuşi liniştea interioară prin cultivarea valorilor umane autentice.

  În calitate de filosofi şi aspiranţi la cunoaşterea corectă, am confirmat prin experienţă ideea că Binele, Frumosul, Adevărul şi Justeţea rămân în continuare elemente esenţiale pentru cucerirea fericirii.

  Filosofia şi fericirea au multe puncte comune.

  Iar crizele sunt situaţii speciale în care putem descoperi aceste similitudini, putem depăşi dificultăţile şi ne putem depăşi propriul grad de dezvoltare morală şi spirituală.

  Merită să amintim aici gândul remarcabil al omului de ştiinţă şi filosofului Albert Einstein:

 „Criza este cea mai mare binecuvântare pentru oameni şi ţări, căci este aducătoare de progres. Creativitatea se naşte din nelinişte, la fel cum ziua se naşte din întunericul nopţii. În toiul crizei se manifestă ingeniozitatea, descoperirile şi marile strategii. Cel ce depăşeşte criza se depăşeşte pe sine fără să fie depăşit de circumstanţe. Cel ce pune pe seama crizei propriile eşecuri şi lipsuri îşi îngrădeşte talentul şi acordă mai mare importanţă problemelor decât soluţiilor... Fără criză, nu există nici provocări, iar fără provocări viaţa devine o rutină, o lentă agonie. Fără criză nu există merite... Să punem capăt o dată pentru totdeauna singurei crize cu adevărat primejdioase, şi anume tragicului refuz de a lupta pentru depăşirea dificultăţilor.”

  În armonie cu aceste idei, New Acropolis promovează talentul şi creativitatea, precum şi posibilităţile oferite de o filosofie vitală, astfel încât capacităţile indivizilor să se dezvolte în beneficiul întregii omeniri.

Cine este Președinte Internațional?
Președinte internațional este Carlos Adelantado Puchal.

Carlos Adelantado s-a născut la Castellón (Spania) la 1 ianuarie 1964.

Studiază filosofia la Universitate și această înclinație îl determină să cunoască Școala de filosofie a Organizației Noua Acropolă din orașul său, la vârsta de 19 ani, implicându-se cu entuziasm în studiile și activitățile acesteia. Va conduce acest sediu timp de 23 de ani, lansând proiecte de voluntariat cultural și social la Centrul Cultural Castalia. De asemenea, el a preluat coordonarea Organizației Noua Acropolă în zona Levante. În același timp, se dedică studiului și predării filosofiei, obținând gradul de „Specialist în Filosofia Orientului și Occidentului”, acordat de Organizația Noua Acropolă Internațională, cu sediul la Bruxelles.

A predat diferite discipline din programa Școlii de filosofie a Organizației Noua Acropolă timp de peste 30 de ani. De asemenea, a participat la congrese și conferințe, subliniind modalitatea de aplicare în practică a filosofiei și nevoia acesteia de a se concentra în mod special asupra problemelor lumii de astăzi.

În 2013 s-a mutat la Madrid, pentru a prelua conducerea Organizației Noua Acropolă din Spania și pentru a îndeplini responsabilități de coordonare la nivel național. Promovează activități de susținere a bogatului patrimoniu artistic și istoric al orașului Madrid, împreună cu alte proiecte culturale.

În 2017 a fost numit Președinte Internațional Adjunct al OINA, iar în 2020 Președinte Internațional, funcție pe care o deține în prezent.

Care sunt Rezoluțiile Adunării Generale ale I.O.N.A.?

DECIZIA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A O.I.N.A. DIN 23 MARTIE 2023

DECLARAȚIA GENERALĂ

Adunarea Generală a OINA aprobă:

 1. În fața suferinței prin care trec popoarele implicate în conflictul armat dintre Ucraina și Rusia, Organizația Internațională Noua Acropolă deploră întreaga acțiune armată și pledează pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor.  În acest sens, voluntarii O.I.N.A., din toate sediile sale, din întreaga lume, continuă colaborarea pentru a ameliora, în măsura posibilului, situația dură care afectează deja mii de oameni. Noua Acropolă speră ca acest conflict să se rezolve cât mai curând posibil și dorește ca pacea să fie restabilită în cel mai scurt timp.

 2. Este de semnalat contribuția O.I.N.A., în cursul anului 2022, cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de Organizația Națiunilor Unite, în special ODD. 4, despre Educația de Calitate; ODD 15, despre Viața ecosistemelor terestre; ODD. 16, despre Pace și Justiție și ODD. 17, despre parteneriatele pentru atingerea obiectivelor. Adunarea Generală a reiterat necesitatea ca activitățile ce se vor desfășura în acest an să aibă în vedere o preocupare umană și pedagogică, astfel încât schimbarea conștiinței individuale și colective să devină prioritară în fața problemelor cu care se confruntă lumea.

 3. Ies în evidență activitățile de voluntariat desfășurate în diferite centre ale O.I.N.A. din lume, dintre care se pot menționa suportul oferit celor aflați în nevoie, protecția mediului înconjurător, plantarea de arbori, ajutorarea persoanelor în vârstă, protecția persoanelor fără adăpost, cantine de solidaritate de care beneficiază persoanele fără resurse, acțiuni de furnizare a energiei din surse ne-poluante și la prețuri accesibile în diferite centre rurale din Europa și America, programe de educație pentru sănătate și sport în vederea îmbunătățirii stilului de viață.

 4. Sunt invitate toate asociațiile naționale să continue acțiunea de promovare a Filosofiei. În mod special, se evidențiază continuitatea în munca realizată de mai bine de 15 ani pentru a marca Ziua Mondială a Filosofiei, desemnată la inițiativa UNESCO, eveniment care reunește anual eforturile a peste 400 de centre ale Organizației Noua Acropolă din întreaga lume. Ne facem ecoul mesajului transmis de Directorul General al UNESCO, cu ocazia acestei aniversări în 2022, pentru a semnala că: “în fața provocărilor contemporane de mare amploare, se impune re-evaluarea concepției noastre despre umanitate, luând în considerare în mod deschis toate punctele de vedere, în mod special în acest Deceniu Internațional al Limbilor Indigene, pentru a înțelege cum filosofiile indigene pot ajuta la schimbarea perspectivei asupra lumii și a formei noastre de a viață”.

 5. Se recomandă ca toate asociațiile să participe activ la comemorarea Zilei Internaționale a Mamei-Pământ, organizată în fiecare an la data de 22 aprilie. Adunarea Generală încurajează realizarea de activități care să promoveze și să valorizeze protejarea planetei Terra.

 6. Se reafirmă convingerea noastră că filosofia și accesul la cunoaștere nu trebuie să fie doar teoretice, ci este nevoie să aibă și un sens practic. Din această perspectivă, se subliniază munca formativă propusă tuturor ființele umane care se alătură asociațiilor noastre, prin intermediul unei formule pedagogice bazate pe filosofie, cultură și voluntariat. Această educație promovează respectul față de ceilalți, ca semn al unei adevărate conviețuiri, care ne face pe toți mai umani și mai toleranți.

 7. Adunarea Generală a apreciat disponibilitatea voluntarilor din O.I.N.A. de a ajunge în locurile devastate de dezastre și de a colabora cu organizațiile publice și private în acțiunile de căutare și salvare a supraviețuitorilor, așa cum s-a întâmplat în cazul cutremurelor care au afectat zone întinse din Siria și Turcia. Echipe bine antrenate și specializate și-au unit forțele cu voluntari din numeroase țări, contribuind cu bunăvoința și experiența lor.

Ai o întrebare? Contactează-ne acum
.
Politica de confidențialitate
2022 - Copyright, New Acropolis Moldova
Made by ROI SYSTEMS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram